"Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh"

Đăng ngày 07 - 11 - 2023
100%

Sáng ngày 7/11/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự hội thảo có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 612 trang sách, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc và kỹ lưỡng, cuốn sách đã trả lời một cách đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về các câu hỏi: Tham nhũng, tiêu cực là gì? Vì sao chúng ta phải đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Phải làm gì và làm như thế nào để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới? Với bố cục ba phần, cuốn sách đã tổng hợp, phân tích sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt, kiên trì của đồng chí Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng không chỉ kêu gọi suông mà phải bằng luật pháp”; “Lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”; “Chống tham nhũng không thể bỏ dở giữa chừng”; “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”; “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; “Suy thoái tư tưởng chính trị là gốc của tham nhũng”. Cụ thể:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Ở phần này, cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ nhận định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”; đánh giá, phản ánh và tổng quan lại một cách chi tiết, toàn diện và khoa học chặng đường 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến nay; khẳng định những bước tiến quan trọng trong “cuộc chiến” chống “giặc nội xâm” dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, ráo riết, quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ tuyệt đối của quần chúng nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần này gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ năm 1973. Điều này cho thấy, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành sự quan tâm, trăn trở, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngay từ rất sớm.

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Phần này tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế. Những ý kiến tâm huyết này thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội, của mọi tầng lớp nhân dân và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ta xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng, tiên quyết để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ sự lành mạnh trong các quan hệ xã hội; ngăn chặn mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhằm xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, công bằng và hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và thực hiện các chức năng xã hội tốt hơn.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội nghị Trung trong 5 khóa XI đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban, để chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng đi vào chiều sâu, thực sự “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, đã tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, Thanh Hóa là một trong những tỉnh, thành phố của cả nước sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ; ban hành các quy chế, quy định; đưa 16 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm có nhiều khó khăn, vướng mắc vào diện theo dõi, chỉ đạo. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên; tập trung khắc phục tư tưởng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các cơ quan chức năng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

PGS, TS Bùi Đình Phong - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận.

Qua làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đối với cấp ủy, chính quyền, là nền tảng quan trọng để tỉnh ta đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức như những năm vừa qua.

Đồng chí đánh giá cao việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo để cán bộ, đảng viên cùng nhau trao đổi, làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để hội thảo đạt kết quả tốt, góp phần lan tỏa tinh thần của tác phẩm đến các cơ quan, địa phương, đơn vị, đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu cần thảo luận nội dung cốt lõi, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm nhằm khẳng định công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng hiện nay là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược", góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội thảo.

Tập trung phân tích về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta và giá trị của tác phẩm đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể hóa nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc" trong công tác tổ chức và cán bộ, công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác nội chính, công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Nghiên cứu phân tích làm rõ giá trị của tác phẩm đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và với công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Các tham luận tại hội thảo cần đánh giá, làm rõ thực trạng, những khó khăn, bất cập, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khả thi để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung cơ bản của tác phẩm như: Một số vấn đề lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quan điểm, phương châm chỉ đạo; phạm vi, nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham  nhũng, tiêu cực. Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm. Nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới…

Hội thảo là cơ hội để các đại biểu và những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, thảo luận, trao đổi về những giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam trong 10 năm gần đây (2012-2022) được thể hiện trong cuốn sách; từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác của mình cũng như thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước nói chung, của tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

 

<

Tin mới nhất

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng(20/07/2024 6:51 CH)

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2024(19/07/2024 2:29 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định...(16/07/2024 4:45 CH)

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029(15/07/2024 8:09 SA)

Bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(10/07/2024 2:31 CH)

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ 2(09/07/2024 5:39 CH)

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ...(09/07/2024 8:14 CH)

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(09/07/2024 8:08 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
950 người đang online