Thông báo đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất tại xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành

Đăng ngày 30 - 11 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa(26/02/2024 3:01 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa(26/02/2024 2:54 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc(26/02/2024 2:47 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa(26/02/2024 10:53 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất tại Xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa(26/02/2024 10:47 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất tại xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa và Thông báo đấu...(26/02/2024 10:39 SA)

Thông báo đính chính thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá quyền sử...(21/02/2024 3:05 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa(21/02/2024 2:57 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1941 người đã bình chọn
°
1983 người đang online