Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2024(23/02/2024 2:51 CH)

Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ...(07/02/2024 11:07 SA)

Thanh Hóa: Ban hành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025(23/01/2024 9:04 SA)

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023(10/12/2023 7:54 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ...(08/12/2023 3:54 CH)

Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công...(17/11/2023 2:51 CH)

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023(14/11/2023 11:21 SA)

Năm 2023, Thanh Hóa ước tính còn 3,49% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều(05/10/2023 8:23 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1943 người đã bình chọn
°
2467 người đang online