Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Đăng ngày 14 - 11 - 2023
100%

Ngày 13/11/2023, UBND tỉnh ban hành công văn số 17140/UBND-THKH về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2023.

Theo đó, thực hiện Công điện số 09/CĐ-BKHĐT ngày 03/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và giải ngân toàn bộ số vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Văn bản cũng nhấn mạnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị theo dõi sát tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2023 của các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

<

Tin mới nhất

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2024(23/02/2024 2:51 CH)

Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ...(07/02/2024 11:07 SA)

Thanh Hóa: Ban hành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025(23/01/2024 9:04 SA)

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023(10/12/2023 7:54 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ...(08/12/2023 3:54 CH)

Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công...(17/11/2023 2:51 CH)

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023(14/11/2023 11:21 SA)

Năm 2023, Thanh Hóa ước tính còn 3,49% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều(05/10/2023 8:23 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1943 người đã bình chọn
°
3129 người đang online