Năm 2023, Thanh Hóa ước tính còn 3,49% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều

Đăng ngày 05 - 10 - 2023
100%

Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 4/10/2023 về việc đánh giá giữa nhiệm kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 cho biết: Năm 2022, áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,79%; từ 6,77% xuống còn 4,99% (giảm 17.791 hộ; từ 67.684 hộ xuống còn 49.893 hộ). Ước năm 2023 giảm còn 3,49% vượt mục tiêu do Trung ương, tỉnh đề ra (mục tiêu đề ra giảm 1,5%/năm).

Mục tiêu giảm là mối quan tâm hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa.

Nếu năm 2021, áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2021; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,69%; từ 2,2% xuống còn 1,51% (giảm 6.798 hộ; từ 21.923 hộ xuống còn 15.125 hộ) thì năm 2022, áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,79%. Từ 6,77% xuống còn 4,99% (giảm 17.791 hộ; từ 67.684 hộ xuống còn 49.893 hộ). Dự báo đến năm 2025 mặc dù sẽ gặp những khó khăn, thách thức nhưng mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm là 1,5% sẽ đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, về kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể khác của Chương trình, Thanh Hóa cũng đã đạt được 1 số kết quả, như: 100% huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, gồm 6 huyện nghèo, 2 xã bãi ngang ven biển và hải đảo (riêng xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn chưa được đầu tư do vướng quy hoạch phân khu, Khu kinh tế Nghi Sơn).

Khoảng 50% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, đạt kế hoạch đề ra. 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm.

100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế (hộ nghèo được hỗ trợ 100%; hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% mức đóng). Các mục tiêu về tiếp cận giáo dục, nhà ở, thông tin và tín dụng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời…

Nội dung chi tiết, xem tại đây.

<

Tin mới nhất

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2024(23/02/2024 2:51 CH)

Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ...(07/02/2024 11:07 SA)

Thanh Hóa: Ban hành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025(23/01/2024 9:04 SA)

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023(10/12/2023 7:54 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ...(08/12/2023 3:54 CH)

Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công...(17/11/2023 2:51 CH)

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023(14/11/2023 11:21 SA)

Năm 2023, Thanh Hóa ước tính còn 3,49% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều(05/10/2023 8:23 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1943 người đã bình chọn
°
2910 người đang online