Thanh Hóa đã GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 94,07% kế hoạch năm 2023

Đăng ngày 04 - 10 - 2023
100%

Đến ngày 10/9/2023, toàn tỉnh đã GPMB được 2.184,74 ha (đạt 94,07%); đo đạc, kiểm kê 2.468,15 ha (đạt 106,27%); phê duyệt phương án bồi thường GPMB 1.796,61 ha (đạt 77,35%); chi trả tiền bồi thường GPMB được 1.652,50 ha (đạt 71,15%).

Đó là số liệu tại Công văn số 14806/UBND – KTTC ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh về việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Thanh Hóa đã GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 94,07% kế hoạch năm 2023.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ rõ có 7 địa phương đạt tỷ lệ GPMB đạt trên 80%, gồm các huyện, thành phố: Thọ Xuân, Yên Định, Đông Sơn, Như Xuân, Nga Sơn, Bá Thước và TP. Sầm Sơn. 16 địa phương có tỷ lệ GPMB đạt từ 50% - 80% và cá biệt vẫn còn 4 địa phương (thị xã Nghi Sơn, huyện Quan Hóa, huyện Mường Lát, huyện Thạch Thành) có tỷ lệ GPMB dưới 50%.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của các địa phương có tỷ lệ GPMB đạt trên 80%; đồng thời, nhắc nhở các địa phương có tỷ lệ GPMB đạt đạt từ 50% - 80% và phê bình, yêu cầu các địa phương có tỷ lệ GPMB dưới 50% nghiêm túc kiểm điểm.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch GPMB năm 2023, đáp ứng tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành là Trưởng các Đoàn kiểm tra công tác GPMB tập trung cao độ nhân lực, thực hiện có hiệu quả công tác GPMB.

Nội dung chi tiết, xem tại đây.

<

Tin mới nhất

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2024(23/02/2024 2:51 CH)

Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ...(07/02/2024 11:07 SA)

Thanh Hóa: Ban hành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025(23/01/2024 9:04 SA)

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023(10/12/2023 7:54 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ...(08/12/2023 3:54 CH)

Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công...(17/11/2023 2:51 CH)

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023(14/11/2023 11:21 SA)

Năm 2023, Thanh Hóa ước tính còn 3,49% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều(05/10/2023 8:23 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1943 người đã bình chọn
°
3245 người đang online