Tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Đăng ngày 09 - 01 - 2023
100%

Chiều ngày 9/1/2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị; tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch đều đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Toàn tỉnh đón trên 11 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 3,22 lần so với năm 2021, đạt 110,1% kế hoạch, tổng thu du lịch đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2021. Trong lĩnh vực Thể thao thành tích cao, Thanh Hoá đã tham gia thi đấu 129 giải đạt 711 huy chương các loại; đứng thứ 4 Toàn quốc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Lĩnh vực văn hóa, di sản có nhiều hoạt động nổi bật, công tác gia đình được quan tâm.

Năm 2023, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Ngành cũng đề ra một số chỉ tiêu quan trọng là: phấn đấu đón được 12 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 24.200 tỷ đồng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh đầu tư vào du lịch Thanh Hóa. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; tập trung nguồn lực phát triển thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp. Duy trì, nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trọng tâm là xây dựng nếp sống văn minh, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tăng cường quản lý nhà nước về di sản văn hoá.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành văn hoá, thể thao và du lịch đã đạt được trong năm 2022; đồng thời đề nghị ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh; các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với việc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, cơ sở.

Tập trung triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021 - 2025; rà soát và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Quan tâm, đầu tư nâng cao chất lượng tham mưu của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch, trước hết là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên tham mưu xây dựng, soạn thảo văn bản quản lý, điều hành, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 9393/UBND-THKH ngày 26/9/2022.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, ổn định bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát quy hoạch, luân chuyển cán bộ; rà soát cơ chế, chính sách tỉnh đã ban hành để đề xuất ban hành cơ chế, chính sách mới, phù hợp với VĐV, HLV, nghệ sỹ, diễn viên, hướng dẫn viên du lịch theo quy định, đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng.

Phát triển thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa trở thành trung tâm mạnh hàng đầu của cả nước, định hướng đến năm 2025; mở rộng và nâng cao chất lượng thể dục thể thao quần chúng, hoạt động thể thao trong trường học; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá lần thứ X; Kế hoạch Phát triển bóng chuyền nữ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2026; tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự các giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế đạt thành tích cao; phấn đấu duy trình thể thao thành tích cao trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn cho các địa phương trong tỉnh, nhất là những địa phương đã được xác định phát triển du lịch là trọng tâm, phải tăng cường tính chủ động, đẩy mạnh công tác chỉ đạo phát triển du lịch, đặc biệt là việc gắn các lĩnh vực khác với phát triển du lịch như xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển làng nghề truyền thống…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, Kế hoạch về công tác gia đình, phát triển gia đình Việt Nam. Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp; nhân rộng, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình câu lạc bộ gia đình bền vững, mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm quy định của Luật Di sản văn hóa; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 23/8/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn toàn tỉnh; Văn bản số 4730/UBND-VX ngày 08/4/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ba tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Rà soát, nghiên cứu đề xuất và tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, thể thao theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục và y tế.

Các cá nhân được phong tạng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Nhân dịp này, đã có 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc, 10 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 2 cá nhân được trao tặng danh hiệu nghệ nhân Nhân dân; 25 cá nhân được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú; truy tặng danh hiệu nghệ nhân Nhân dân cho 1 cá nhân, danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho 1 cá nhân.

 

<

Tin mới nhất

Lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị công nhận thị xã Bỉm Sơn hoàn thành...(03/02/2023 10:59 SA)

Chương trình nghệ thuật “Niềm tin dâng Đảng” kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/2023 8:30 SA)

Chương trình Tết Khuyến học xứ Thanh.(27/01/2023 11:02 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thăm và chúc tết các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh.(18/01/2023 3:27 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân...(16/01/2023 5:53 CH)

Đoàn tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thăm chúc tết UBND tỉnh(12/01/2023 8:51 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân...(12/01/2023 8:46 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão các cơ quan, đơn vị trên địa...(12/01/2023 8:34 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1734 người đã bình chọn
°
8202 người đang online