Thông báo tiếp tục gia hạn thời gian bán, thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn

Đăng ngày 19 - 01 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo gia hạn thời gian bán - thu hồ sơ, thời gian nộp tiền đặt trước, thời gian nộp phiếu...(05/02/2023 3:39 CH)

Thông báo gia hạn thời gian bán, nộp hồ sơ, nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước và tổ chức cuộc...(03/02/2023 3:51 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn(02/02/2023 9:24 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Long, huyện Hà Trung(02/02/2023 9:23 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn(02/02/2023 9:22 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung(02/02/2023 9:01 SA)

Thông báo tiếp tục bán hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn(02/02/2023 8:41 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Hải, huyện Nga Sơn(27/01/2023 2:22 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1734 người đã bình chọn
°
7961 người đang online