Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn

Đăng ngày 19 - 01 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo gia hạn thời gian bán - thu hồ sơ, thời gian nộp tiền đặt trước, thời gian nộp phiếu...(05/02/2023 3:39 CH)

Thông báo gia hạn thời gian bán, nộp hồ sơ, nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước và tổ chức cuộc...(03/02/2023 3:51 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn(02/02/2023 9:24 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Long, huyện Hà Trung(02/02/2023 9:23 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn(02/02/2023 9:22 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung(02/02/2023 9:01 SA)

Thông báo tiếp tục bán hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn(02/02/2023 8:41 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Hải, huyện Nga Sơn(27/01/2023 2:22 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1734 người đã bình chọn
°
6855 người đang online