Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Hoà Bình, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo việc lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Cầu Lộc,...(03/02/2023 3:56 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại các mặt bằng các...(01/02/2023 4:41 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại các xã: Xuân Phúc,...(01/02/2023 4:38 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại các mặt bằng các...(01/02/2023 4:37 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá...(19/01/2023 8:26 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại các xã: Đông Anh, Đông Khê,...(19/01/2023 8:23 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá...(19/01/2023 8:19 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại các mặt bằng: xã Đông Yên,...(17/01/2023 2:30 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1734 người đã bình chọn
°
7111 người đang online