Thông báo hủy bỏ một phần nội dung của Thông báo số 125/TB-UBND ngày 19/9/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của UBND huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 22 - 09 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

UBND huyện Vĩnh Lộc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã...(04/10/2022 10:32 SA)

UBND huyện Vĩnh Lộc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã...(04/10/2022 10:31 SA)

UBND huyện Vĩnh Lộc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã...(04/10/2022 10:30 SA)

UBND huyện Vĩnh Lộc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã...(04/10/2022 10:28 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà...(26/09/2022 9:07 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã...(26/09/2022 9:07 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại mặt...(26/09/2022 9:05 SA)

Thông báo hủy bỏ một phần nội dung của Thông báo số 125/TB-UBND ngày 19/9/2022 về việc lựa chọn...(22/09/2022 2:25 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°