Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2022.

Đăng ngày 22 - 09 - 2022
100%

Ngày 21/9/2022, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2022 thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện đoàn ĐBQH tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo tình hình tháng 9, ước thực hiện cả năm 2022 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Báo cáo đánh giá 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó, đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Do đó, mặc dù số ca mắc mới Covid-19 trên địa bàn tỉnh ở thời điểm đầu năm tăng nhanh và duy trì ở mức cao, nhưng trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng quá tải, bị động trong điều trị bệnh nhân Covid-19, tỷ lệ số ca mắc Covid-19 và tử vong do Covid-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước; đến nay, tỉnh đã kiểm soát tốt được dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

 Đồng chí Lê Minh Nghĩa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo tại Hội nghị.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 21/3/2022 về Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa. Các chính sách đã được triển khai hiệu quả,  có 2.179 lao động tại 110 doanh nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà với kinh phí khoảng 3,2 tỷ đồng; có 1.987 người lao động được vay vốn Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiền 150 tỷ đồng; có 3.796 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để mua máy tính, thiết bị hỗ trợ học trực tuyến với số tiền 38 tỷ đồng; có 283 người được vay vốn nhà ở xã hội với số tiền 108,2 tỷ đồng; có 75 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn với số tiền 6 tỷ đồng. Có khoảng 62,7 nghìn khách hàng vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội được hỗ trợ lãi suất 2% với tổng số tiền vay khoảng 3.210 tỷ đồng…

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả nổi bật là: Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, tỷ lệ số ca mắc Covid-19 và tử vong do Covid-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển; trong nông nghiệp, sản xuất ổn định và khá toàn diện, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi; trong công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,03%, có 19/26 sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ; trong ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 24,7%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 11,7%; tổng lượng khách du lịch gấp 3,3 lần, tổng thu du lịch gấp 4,1 lần; doanh thu vận tải tăng 26,9%.  Thu ngân sách nhà nước vượt 33% dự toán và tăng 56% so với cùng kỳ; trong 9 tháng đầu năm, đã có 2.562 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 85,4% KH, tăng 27,8% so với cùng kỳ, đứng thứ 6 cả nước; số vốn đăng ký ước đạt 26.407 tỷ đồng, tăng 19,3%. Đã thu hút được 51 dự án đầu tư trực tiếp (4 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư đăng ký 4.386 tỷ đồng và 41 triệu USD. Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện rõ rệt, trong đó Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của tỉnh đứng 3 cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 đứng thứ 14 cả nước, tăng 15 bậc so với năm 2020. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tại các kỳ thi và các giải thi đấu; các chính sách sinh xã hội và cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tai nạn giao thông chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như: Một số địa phương tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 ở một số nhóm đối tượng còn thấp, tiến độ tiêm chủng còn chậm; giá nguyên vật liệu đầu vào duy trì ở mức cao; nguồn cung cấp vật liệu san lấp cho các dự án khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; một số dự án công nghiệp quy mô lớn chậm tiến độ từ những năm trước nhưng chưa được khắc phục triệt để. Tiến độ lập và trình duyệt một số quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn  tuy đã được tập trung thực hiện nhưng còn chậm; tiến độ lập, thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa chưa đạt yêu cầu.

Tiếp đó, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2022; Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo Báo cáo thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022, định hướng dự toán thu chi ngân sách năm 2023.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến tại Hội nghị, hoàn chỉnh các báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo. Đánh giá về nguyên nhân của những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tính thích ứng với tình hình thực tế, chủ động linh hoạt của cả hệ thống chính trị, nên tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh có bước phát triển mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch, đặc biệt có những chỉ tiêu vượt so với kế hoạch; các vướng mắc, hạn chế, tồn tại cũ và mới đều được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt.

Nhấn mạnh về những hạn chế, tồn tại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế xảy ra tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện... Tình trạng giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Tiến độ, chất lượng và tính chủ động trong tham mưu tại các sở ngành về các lĩnh vực phụ trách chưa cao; công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, chưa đạt hiệu quả...

Quang cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới cần tập trung tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nhất quán, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách, chương trình trọng tâm, khâu đột phá để từng bước cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa. Tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc để triển khai sớm các dự án lớn.

Giao Sở Xây dựng sớm đề xuất phương án về trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các huyện, thị xã, thành phố; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 cấp tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tập trung đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tập trung công tác GPMB, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án về thúc đẩy công tác GPMB. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu về các hình thức xử lý đối với chủ đầu tư chậm triển khai dự án; đánh giá lại năng lực của các Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh thu hồi các dự án có vi phạm.

Tập trung thu hoạch nhanh các loại cây trồng vụ Thu Mùa, tạo quỹ đất sản xuất vụ Đông; chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân năm 2023. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm ổn định sản xuất. Luôn sẵn sàng, xây dựng phương án về công tác phòng chống lụt bão.

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, công tác tham mưu phải thượng tôn pháp luật.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe, cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ giai đoạn 2022 – 2025; dự thảo Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng và số hóa tài liệu lưu trữ tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh giai đoạn 2022 – 2026 và Đề án số hóa tài liệu tại kho Lưu trữ lịch sử tỉnh do Sở Nội vụ soạn thảo; dự thảo Đề án bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; dự thảo Đề án xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; một số công trình văn hóa nghệ thuật trọng điểm của tỉnh đến năm 2030 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo; dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy định quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Sở Xây dựng soạn thảo; dự thảo Ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo.

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung, Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2022 đã hoàn thành các nội dung đề ra, thông qua, góp ý vào nhiều dự thảo quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới./.

 

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027(30/09/2022 4:51 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022.(23/09/2022 3:48 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2022.(22/09/2022 8:49 SA)

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người...(19/09/2022 3:16 CH)

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các...(31/08/2022 1:57 CH)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.(29/08/2022 10:47 CH)

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc; công bố...(28/08/2022 4:39 CH)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm các gia đình...(28/08/2022 11:30 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°