Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 19 - 09 - 2022
100%

Sáng ngày 19/9/2022, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Quyết Thắng- Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); Lại Thế Nguyên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thi- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thi- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh nêu rõ: Qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 04-10-2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả rất quan trọng, nguồn lực tín dụng chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Qua 20 năm, nguồn vốn cho vay trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng trưởng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ 3 chương trình tín dụng chính sách ban đầu, đến nay Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa đã cho vay 22 chương trình tín dụng chính sách. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh, trong đó tập trung ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 31/8/2022 đạt gần 11.900 tỷ đồng, tăng hơn 11.461 tỷ đồng so với thời điểm nhận bàn giao, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 130,7%, với hơn 246.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn.

Toàn cảnh hội nghị.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp trên 321.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, gần 91.000 lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, hơn 11,3 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được vay vốn, giúp hơn 448,3 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng gần 637.000 công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, hơn 40,5 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách… Từ đó, vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận hay và ý nghĩa về công tác tín dụng chính sách, như: “Hiệu quả của vốn tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh”; “Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác ủy thác quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi”; “Nâng cao chất lượng ủy thác của các tổ chức chính trị nhận ủy thác, xây dựng và nhân rộng các mô hình dự án làm ăn hiệu quả”… Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra nhiều mục tiêu và giải pháp thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong đó, có một số mục tiêu như: Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo qua các năm, phấn đấu tăng trưởng tín dụng hằng năm đạt từ 8-10%; hằng năm hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%/tổng dư nợ; nguồn vốn ngân sách địa phương được bổ sung hàng năm từ 60 tỷ đồng trở lên. Đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của NHCSXH trong thời kỳ mới.

Các tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của các Bộ, ngành tương đương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng- Tổng Giám đốc NHCSXH và đồng chí Lại Thế Nguyên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh cũng như sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách. Đồng thời cũng nhất trí cao với các mục tiêu và giải pháp thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 được nêu lên tại hội nghị.

Các tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí đề nghị phía NHCSXH tỉnh và các ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các hướng dẫn, kế hoạch, chương trình hành động của NHCSXH và của tỉnh về TDCS; đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của TDCS trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống NHCSXH tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Lồng ghép các mục tiêu hoạt động tín dụng chính sách vào các kế hoạch hoạt động của ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với các Hội đoàn thể nhận ủy thác phải thực hiện đúng, đầy đủ, có hiệu quả các công đoạn mà NHCSXH tỉnh đã ủy thác, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm và Vay vốn bảo đảm hiệu quả bền vững. Đối với HĐND và UBND cấp huyện, cần quan tâm thêm đến việc bố trí ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH tỉnh để cho vay giải quyết việc làm, xem đây là một trong những giải pháp thực hiện công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo của địa phương.

Đồng chí Dương Quyết Thắng- Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đã có nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của các 8 Bộ, ngành tương đương; 31 tập thể và 51 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

 

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027(30/09/2022 4:51 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022.(23/09/2022 3:48 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2022.(22/09/2022 8:49 SA)

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người...(19/09/2022 3:16 CH)

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các...(31/08/2022 1:57 CH)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.(29/08/2022 10:47 CH)

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc; công bố...(28/08/2022 4:39 CH)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm các gia đình...(28/08/2022 11:30 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°