Thông báo Kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 05 - 08 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo Kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu...(05/08/2022 11:18 SA)

Công khai và lấy ý kiến nhân dân để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng(28/06/2022 10:47 SA)

Công khai và lấy ý kiến nhân dân để đề nghị tặng thưởng Huân chương(03/05/2022 3:38 CH)

Công khai và lấy ý kiến nhân dân để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng(28/08/2021 9:49 SA)

Công khai và lấy ý kiến nhân dân để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng(26/08/2021 9:31 SA)

Công khai và lấy ý kiến nhân dân để đề nghị tặng thưởng Huân chương(12/08/2021 9:16 SA)

Công khai và lấy ý kiến nhân dân để đề nghị tặng thưởng Huân chương(16/04/2021 3:31 CH)

Thông báo kết quả xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2021(17/11/2020 6:46 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°