UBND tỉnh giao ban trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đăng ngày 04 - 08 - 2022
100%

Sáng ngày 04/8/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu trung tâm. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh có liên quan. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì.

Tại điểm cầu trung tâm, Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao thứ hạng các chỉ số trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu trong tỉnh.

Theo đó, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cùng với quyết tâm của các cơ quan hành chính Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, kết quả công tác cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến rõ nét.

Các chỉ số đánh giá của tỉnh do Trung ương công bố có bước nhảy vọt. Chỉ số PAPI đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay (tăng 21 bậc so với năm 2020); Chỉ số PAR INDEX đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay (tăng 15 bậc so với năm 2020). Chỉ số SIPAS có sự ổn định về giá trị và nằm ở nhóm các tỉnh có tỷ lệ hài lòng cao hơn trung bình cả nước, tuy nhiên thứ hạng không được duy trì, đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố (giảm 10 bậc so với năm 2020). Chỉ số PCI trong năm 2021 của tỉnh có 6/10 chỉ số thành phần tăng thứ hạng và 5/10 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2020, tuy nhiên giảm 15 bậc so với năm 2020, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tóm tắt dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định Số 3161/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND cùng ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh (tập trung báo cáo những nội dung cần sửa đổi, bổ sung; căn cứ sửa đổi, bổ sung; mức quy định của Trung ương và quy định của tỉnh đang áp dụng). Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tóm tắt dự thảo Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh (tập trung báo cáo những nội dung cần sửa đổi, bổ sung; căn cứ sửa đổi, bổ sung; mức quy định của Trung ương và quy định của tỉnh đang áp dụng).

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa bàn hành kèm theo Quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND, ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh; Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và quy định việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, ngày 6/8/2019 của UBND tỉnh.

3: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Thảo luận và cho ý kiến về thực hiện Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh các ngành, địa phương nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm giữ vững, nâng cao các chỉ số đã, đang thực hiện tốt, xếp thứ hạng cao; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyến điểm tập trung cải thiện các chỉ số có điểm số thấp, giảm thứ hạng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành, địa phương trong quá trình giải quyết hồ sơ, văn bản phải tuân thủ nguyên tắc đúng hạn; xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ có biểu hiện sách nhiễu. Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI trên tinh thần vì sự phát triển chung của tỉnh, bảo đảm hài hòa quyền, lợi tích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, như: Hiện trong bộ máy quản lý nhà nước đang xuất hiện tâm lí sợ sai, sợ trách nhiệm, nên đôi lúc còn né tránh, dẫn đến chậm trễ khi xử lý công việc; việc này cần nghiêm túc chấn chỉnh từ cấp cơ sở đến thường trực UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Đồng chí yêu cầu các địa phương ngoài đóng góp ý kiến tại hội nghị lần này, phải có văn bản góp ý vào dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định Số 3161/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND cùng ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh; dự thảo Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú ý vào những đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết công việc. Quan điểm của tỉnh là vướng ở đâu tháo gỡ ở đó, cấp tỉnh giải quyết cấp tỉnh; cấp huyện giải quyết cấp huyện… Những đề xuất phải được xây dựng trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Việc góp ý bằng văn bản gửi về UBND tỉnh trước ngày 11/8.

Sau khi có văn bản góp ý gửi về từ các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh cùng các ngành liên quan phối hợp tiếp thu hoàn chỉnh lại các dự thảo nêu trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành.

<

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức Hội...(05/08/2022 7:22 SA)

UBND tỉnh giao ban trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố.(04/08/2022 9:37 CH)

(04/08/2022 9:20 CH)

Hội nghị giao ban tiền độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6...(04/08/2022 10:07 SA)

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam sông Mã.(02/08/2022 8:15 CH)

Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025...(31/07/2022 12:04 CH)

Cục Thuế tỉnh sơ kết công tác thu NSNN 6 tháng và khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích...(29/07/2022 8:19 CH)

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.(29/07/2022 8:14 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°