Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, diện tích 9,1ha)

Đăng ngày 31 - 08 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh...(21/09/2023 3:25 CH)

Quyết định hủy kết quả cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm...(21/09/2023 3:22 CH)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Cẩm Tú, huyện...(12/09/2023 9:14 SA)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Trường Lâm, thị...(12/09/2023 9:11 SA)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Mường Lý và xã Trung Lý,...(12/09/2023 9:09 SA)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện...(12/09/2023 8:42 SA)

Thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm...(10/03/2023 3:15 CH)

Phê duyệt danh mục các mỏ khoáng sản đưa ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản...(13/02/2023 8:42 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1899 người đã bình chọn
°
1683 người đang online