Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII

Đăng ngày 28 - 08 - 2022
100%

Sáng ngày 27/8/2022, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 9 để bàn và quyết định những nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa; lãnh đạo các ban, sở, ngành, các địa phương.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Tại hỳ họp, các Ủy viên UBND tỉnh trình bày các tờ trình về Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Thanh Hóa (lần 1); Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa;

Đồng chí Lê Minh Nghĩa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình tại Kỳ họp.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 300 ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 231/2019 của HĐND tỉnh; Giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa; Chế độ hỗ trợ phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa; Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quý IV năm 2022;

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình về công tác cán bộ tại kỳ họp.

Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 5 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa; Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa; Chủ trương đầu tư dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2025; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 302 ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

 Các đại biểu bỏ phiếu tại Kỳ họp.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Nhữ Thắng và đồng chí Lê Sỹ Nghiêm nhận nhiệm vụ mới.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020” và các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, ngay sau kỳ họp này, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả các phương án, biện pháp, giải pháp phòng chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại đối với người từ 18 tuổi trở lên; quan tâm động viên đội ngũ y bác sĩ cả về vật chất và tinh thần, có phương án bảo đảm về cơ sở vật chất, không để thiếu vật tư, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, để chủ động phòng chống dịch khi có tình huống xảy ra; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch.

UBND tỉnh chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 cấp tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đã được HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; thực hiện quyết liệt kế hoạch giải phóng mặt bằng; đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2022; thực hiện tốt công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2022 tăng so với số thu thực hiện năm 2021. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và nâng cao đời sống Nhân dân. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Chăm lo làm tốt công tác quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, vi phạm, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động, làm đến cùng, làm dứt điểm và đo đếm được kết quả, hiệu quả; khắc phục các "điểm nghẽn", vướng mắc, khâu chậm trễ, kéo dài trong điều hành, tổ chức thực hiện. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các cơ quan chức năng, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng yêu cầu, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao./.

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027(30/09/2022 4:51 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022.(23/09/2022 3:48 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2022.(22/09/2022 8:49 SA)

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người...(19/09/2022 3:16 CH)

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các...(31/08/2022 1:57 CH)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.(29/08/2022 10:47 CH)

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc; công bố...(28/08/2022 4:39 CH)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm các gia đình...(28/08/2022 11:30 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°