Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của 10 lô đất Khu dân cư Đồng Lãnh thôn 6, xã Phú Xuân, huyện...(08/08/2022 1:56 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của 21 lô đất Khu dân cư Đồng Lãnh thôn 6, xã Phú Xuân, huyện...(08/08/2022 1:55 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Quảng Bình, Quảng Lưu và Quảng Trường, huyện...(02/08/2022 9:22 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn(02/08/2022 9:21 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn (Lần 2)(01/08/2022 11:00 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa(01/08/2022 10:59 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn(29/07/2022 9:28 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn(28/07/2022 9:43 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°