Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022: 6 tháng đầu năm kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước.

Đăng ngày 24 - 06 - 2022
100%

Ngày 23/6/2022, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.  Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là: Dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ số ca mắc Covid-19 và tử vong do Covid-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước. Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển; trong nông nghiệp, sản xuất ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi; trong công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,07%, có 23/26 sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ; trong ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 17,5%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 11,5%.

Đồng chí Lê Minh Nghĩa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị.

Tổng lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm đạt 6.820 nghìn lượt, bằng 68,2% kế hoạch, gấp 2,31 lần so với cùng kỳ, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 44,6 nghìn lượt khách, gấp 2,2 lần; tổng thu du lịch ước đạt 11.557 tỷ đồng, bằng 64,5% KH, gấp 2,6 lần. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 26.334 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán và tăng 63% so với cùng kỳ; thành lập mới doanh nghiệp tăng 42,3%. Đã hoàn thành đi vào hoạt động và khởi công một số dự án lớn. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt; các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh tăng mạnh. Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện rõ rệt, trong đó Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của tỉnh đứng 3 cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 đứng thứ 14 cả nước, tăng 15 bậc so với năm 2020; đã triển khai Đề án Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tại các kỳ thi và các giải thi đấu; các chính sách sinh xã hội và cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đó là: Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu chuyên môn, thực hiện cơ chế tự chủ và cân đối nguồn lực tài chính của các đơn vị y tế. Giá đầu vào vật tư nông nghiệp, thuốc thú y tăng cao so với đầu năm, giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành nông nghiệp và khai thác hải sản. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với cùng kỳ. Một số dự án công nghiệp quy mô lớn chậm tiến độ từ những năm trước nhưng chưa được khắc phục. Các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai gặp khó khăn do giá cả vật liệu xây dựng có xu hướng tăng. Thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, hiện tượng “sốt ảo” giá bất động sản còn xảy ra tại một số địa phương. Việc chi trả hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ còn chậm…

 Đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, chất lượng tham mưu trong giải quyết công việc còn hạn chế; việc phối hợp giải quyết công việc của các sở, ngành, đơn vị chưa rõ ràng, chưa đạt hiệu quả cao; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự khuyến khích quan tâm cán bộ, người lao động để phát huy, khích lệ tinh thần làm việc. Đồng chí cũng đề nghị cần quan tâm công tác lập quy hoạch; chất lượng quy hoạch vùng, địa phương chưa đạt yêu cầu. Về đầu tư xây dựng cơ bản tại các địa phương còn nhiều tồn tại...

 Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; góp ý cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị người dân và doanh nghiệp phải đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện chuyển đổi số. Đồng chí cũng đồng ý với quan điểm của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm về vấn đề kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay; đồng chí đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị phải có giải pháp quyết liệt, vừa chỉnh đốn kỷ luật kỷ cương hành chính, vừa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, khích lệ, động viên tinh thần làm việc của cán bộ, công chức của các cơ quan chính quyền. Đồng chí cũng nhận định, các sản phẩm dịch vụ của tỉnh chưa có nhiều, chưa được quảng bá sử dụng nhiều tại địa phương trong tỉnh. Công tác công khai, minh bạch về các dự án đầu tư, các khu công nghiệp còn hạn chế…

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với dự thảo do Văn phòng UBND tỉnh soạn thảo. Đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo, trong đó cần cập nhật các số liệu chính xác, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu tại Hội nghị để báo cáo đầy đủ nội dung, toàn diện trên các lĩnh vực.

Về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, giải quyết của một số ngành, lĩnh vực như chất lượng và tiến độ tham mưu đề án, chương trình, kế hoạch, chính sách … của các ngành, đơn vị còn chậm, chưa đạt yêu cầu, có tư tưởng “dễ làm, khó bỏ”.  Đồng chí lưu ý, câu chuyện xe quá khổ quá tải, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông; ô nhiễm môi trường; khai thác khoáng sản ngoài mốc cấp phép; cán bộ công chức bỏ đi du lịch trong giờ hành chính; cán bộ cấp xã vi phạm đạo đức lối sống; cải tạo, sửa chữa một số công trình văn hóa sai quy định; một số vụ kiện khiếu kiện công người chưa giải quyết dứt điểm...

Quang cảnh Hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nhất quán, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường rà soát và có kế hoạch tiêm chủng cụ thể cho từng nhóm đối tượng để nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19, nhất là tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng.

Chủ động kiểm tra, theo dõi nắm chắc tình hình biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu, vật tư đầu vào, tình hình tiêu thụ điện và hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, không để gián đoạn sản xuất, nhất là các doanh nghiệp chủ lực, có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ gắn với phát triển du lịch; tổ chức các chương trình phục hồi, kích cầu du lịch. Tập trung triển khai sản xuất vụ Mùa đảm bảo trong khung thời vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển; củng cố hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ.

Quang cảnh Hội nghị

Thường xuyên rà soát, đánh giá các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và không chiếm dụng diện tích đất lớn. Tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ các biện pháp duy trì các chỉ số thành phần có thứ hạng cao, nâng cao các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng chí yêu cầu bổ sung thêm giải pháp về công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành; phải quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương; cần chấn chỉnh ngay kỷ luật kỷ cương hành chính.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong các cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi số. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch năm 2022; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu cũng đã nghe, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022.

Hội nghị cũng thảo luận vào dự thảo Đề án xây dựng cơ chế, chính sách thu hút và mở rộng sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh của tỉnh; trọng tâm là phát triển công nghiệp năng lượng và chế tạo giai đoạn 2022 – 2030. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nội dung theo NQ 13 của Chính phủ; góp ý cụ thể, đồng chí yêu cầu bổ sung thêm lĩnh vực dược vào danh mục thu hút. Giao đơn vị soạn thảo hoàn thiện dự thảo, tiếp thu các ý kiến thảo luận, trình HĐND tỉnh kỳ họp tới./.

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022: 6 tháng đầu năm kinh tế tăng trưởng cao,...(24/06/2022 8:18 SA)

Công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa.(23/06/2022 7:39 SA)

Thanh Hóa: Gặp mặt các cơ quan báo chí Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.(17/06/2022 11:09 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 triển khai Đề án 06 về...(16/06/2022 8:07 SA)

Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6 năm 2022(15/06/2022 10:31 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, hoa kỷ niệm 50 năm ngày các giáo viên, học sinh hy sinh...(14/06/2022 9:05 SA)

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khóa X, nhiệm kỳ 2022 – 2027.(08/06/2022 2:54 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc.(07/06/2022 4:04 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°