Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (Điều chỉnh) Khu dân cư hai bên đường vào đền thờ Lê Hoàn (Khu C, E, I, F, H) tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân

Đăng ngày 22 - 06 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa(29/06/2022 9:24 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Công, huyện Yên Định(29/06/2022 9:22 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương(29/06/2022 9:13 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương(29/06/2022 9:11 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương(29/06/2022 9:10 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương(29/06/2022 9:09 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương(29/06/2022 9:08 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân(28/06/2022 4:44 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°