Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại khu dân cư Đồng Hà thôn phố Neo, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân

Đăng ngày 15 - 06 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của UBND huyện Nông Cống(23/05/2023 2:40 CH)

UBND huyện Hậu Lộc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất các lô thuộc...(19/05/2023 4:20 CH)

UBND huyện Vĩnh Lộc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư phát triển...(19/05/2023 3:01 CH)

UBND huyện Vĩnh Lộc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã Minh Tân,...(19/05/2023 9:27 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại xã Đông Phú, huyện...(13/04/2023 4:20 CH)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại xã Đông Phú, huyện Đông Sơn(25/03/2023 9:42 SA)

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dân...(17/03/2023 11:35 SA)

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư xã Hoằng Lưu, Hoằng Quý,...(03/03/2023 3:17 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1818 người đã bình chọn
°
6903 người đang online