Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa

Đăng ngày 09 - 05 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân Lần 3(20/05/2022 8:20 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân Lần 4(20/05/2022 8:20 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân Lần 2(20/05/2022 8:19 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân Lần 2(20/05/2022 8:17 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa(18/05/2022 2:51 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa(17/05/2022 10:22 SA)

Ủy quyền cho UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất(16/05/2022 4:54 CH)

Ủy quyền cho UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất(16/05/2022 4:40 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

    °