Uỷ ban MTTQ Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Đăng ngày 16 - 05 - 2022
100%

Sáng ngày 16/5/2022, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021. Cùng tham dự có đồng chí Phạm Tất Thắng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021.

Theo đó, năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, chính quyền Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Về kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021, sau 9 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218 QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là: Việc quán triệt, triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội được nâng lên. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân ngày càng sâu rộng và đi vào nền nếp; chất lượng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, tính thực tiễn và khả thi của các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Các đại biểu trong đoàn công tác phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã giúp các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, phát huy dân chủ trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách; kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương và trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2013-2021, MTTQ các cấp đã tổ chức 7.110 cuộc giám sát độc lập (cấp tỉnh 104 cuộc, cấp huyện 994 cuộc, cấp xã 6.012 cuộc); phối hợp tham gia 9.458 cuộc giám sát (cấp tỉnh 299 cuộc, cấp huyện 1.031 cuộc, cấp xã 8.128 cuộc). Trong đó, đã tập trung giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, các chính sách bảo trợ xã hội; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Về kết quả phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã tổ chức phản biện xã hội đối với 1.745 dự thảo các văn bản của cấp ủy, các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp (cấp tỉnh 40, cấp huyện 148, cấp xã 1.557). Nội dung phản biện tập trung vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế, chính sách về kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương; chú trọng làm rõ sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản; sự phù hợp của văn bản với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn tại địa phương; tính đúng đắn, tính khoa học và tính khả thi của văn bản; dự báo tác động của cơ chế, chính sách tới sản xuất, đời sống của Nhân dân, lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp…

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi, tìm hiểu về những cách làm, mô hình trong triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa, nhất là quá trình triển khai từ thực tiễn của các địa phương, đơn vị… Các ý kiến nhấn mạnh việc xây dựng Đề án trình Ban Bí thư xây dựng Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội là cần thiết, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác giám sát, phản biện xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết thống nhất vượt khó, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, đã thu được nhiều kết quả rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022. Đồng chí cũng đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm chỉ đạo bài bản, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Công tác phát triển đảng viên, công tác đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong các dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đồng thuận trong Nhân dân đều được thực hiện có hiệu quả.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa trước hết phải tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm tập trung triển khai các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống; không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch, nhất là dịch bệnh COVID -19.

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng chí đánh giá cao công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác giám sát, phản biện xã hội nói riêng và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nói chung.

 Đồng chí Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Thanh Hóa là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh đã ký quy chế phối hợp rất rõ ràng, cụ thể, nhất là các nội dung liên quan đến giám sát, phản biện xã hội cũng như bố trí kinh phí cho công tác này. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần phát huy và làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và không ngừng đổi mới nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội vì làm tốt giám sát phản biện xã hội không những thể hiện được vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, của các tổ chức chính trị xã hội mà còn thể hiện sự đóng góp vào dân chủ xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước vững mạnh.

Trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tranh thủ tốt những thời cơ, vận hội phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, trong thời gian tới tỉnh có thể tự cân đối được ngân sách.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cảm ơn đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thăm và làm việc tại địa phương. Đồng chí cũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác; đồng thời mong rằng trong quá trình phát triển, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của đồng chí Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương để Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Tập đoàn Masterise tặng 50 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo ở Thanh Hóa.

Đồng thời cho biết sẽ hoàn thiện lại báo cáo, bổ sung các tài liệu Thanh Hóa đã ban hành, cũng như những mô hình hay, cách làm tốt để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chọn lọc, bổ sung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, phục vụ tốt việc xây dựng và trình Ban Bí thư Trung ương Đảng về Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Masterise đã trao tặng 50 căn nhà Đại đoàn kế cho hộ nghèo tỉnh Thanh Hóa.

 

<

Tin mới nhất

Báo cáo dự thảo Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP....(01/08/2022 11:29 SA)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2022.(26/07/2022 7:48 CH)

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh.(26/07/2022 9:38 SA)

Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp...(22/07/2022 5:23 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành...(22/07/2022 7:57 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng...(21/07/2022 7:26 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị (khóa XIII). (19/07/2022 4:40 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ tám.(13/07/2022 4:36 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°