UBND huyện Thọ Xuân thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư tại địa bàn xã Thọ Lập

Đăng ngày 08 - 04 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

UBND huyện Đông Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(20/06/2022 3:11 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(20/06/2022 3:11 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(20/06/2022 3:10 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(20/06/2022 3:09 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại khu dân cư Đồng Hà thôn phố Neo, xã Nam...(15/06/2022 10:27 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại mặt bằng các điểm dân cư xã Xuân Hồng,...(15/06/2022 10:26 SA)

UBND huyện Hoằng Hoá thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư xã Hoằng Đạt(13/06/2022 10:15 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại xã Đông Hòa, huyện...(09/06/2022 10:41 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°