HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6.

Đăng ngày 22 - 04 - 2022
100%

Ngày 22/4/2022, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII được tổ chức để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

 

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; trên cơ sở quy định của pháp luật; tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo nghị quyết danh mục các công kèm theo và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để thông qua nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 2, năm 2022.

Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai các thủ tục đảm bảo quy định pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong thời gian tới.

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đồng chí nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất.

Tại kỳ họp, trên cơ sở nội dung được UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo, chất lượng và ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí cao và biểu quyết thông qua nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 2, năm 2022 cũng như Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình nêu trên. Đây là nội dung hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo theo quy định, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình liên quan đến việc bổ sung danh mục các công trình, dự án.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao chất lượng kỳ họp, sau một thời gian làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Ngay sau kỳ họp; thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong năm, trong đó chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022. Đề nghị các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận sự tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tham mưu nội dung và phục vụ kỳ họp.

 

<

Tin mới nhất

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.(19/05/2022 3:25 CH)

Uỷ ban MTTQ Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh.(16/05/2022 3:26 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan khối tư pháp(13/05/2022 2:19 CH)

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.(11/05/2022 10:44 CH)

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5/2022.(04/05/2022 2:00 CH)

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và...(29/04/2022 3:19 CH)

Lễ Công bố các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân...(28/04/2022 10:51 CH)

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số họp phiên thứ hai.(27/04/2022 7:10 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

    °