Giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025.

Đăng ngày 22 - 03 - 2022
100%

Ngày 18/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025. Cụ thể như sau

            1. Chuyển đổi số cấp huyện

            Đến năm 2025, hoàn thành chuyển đổi số tại 12 huyện, thị xã, thành phố: Thành phố Thanh Hoá, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn; các huyện: Hoằng Hoá, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc, Quan Hoá, Cẩm Thuỷ, Yên Định, Thường Xuân.

            2. Chuyển đổi số cấp xã

            Số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành chuyển đổi số theo từng năm, cụ thể như sau:

            - Năm 2022: 94 xã, phường, thị trấn.

            - Năm 2023: 132 xã, phường, thị trấn.

            - Năm 2024: 133 xã, phường, thị trấn.

            - Năm 2025: 118 xã, phường, thị trấn.

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết Quyết định... 

 

<

Tin mới nhất

Nâng cao hiệu quả phát triển thương mại điện tử(19/06/2022 10:37 SA)

Thảo luận giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chuyển đổi số(24/05/2022 2:40 CH)

Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ...(05/04/2022 4:25 CH)

Ban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá(01/04/2022 10:12 SA)

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng...(01/04/2022 9:39 SA)

Giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn...(22/03/2022 4:19 CH)

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển...(09/03/2022 9:21 SA)

Danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa...(28/01/2022 4:23 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°