Uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện các nội dung công việc thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 3274/QĐ-HĐTĐ ngày 29/9/2022

Đăng ngày 19 - 11 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Khai trương Ngân hàng số AGRIBANK DIGITAL tại Thanh Hóa.(24/11/2022 6:53 SA)

Hướng đến xây dựng và phát huy “hương sắc bốn mùa” của du lịch Sầm Sơn(22/11/2022 10:36 CH)

Uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện các nội dung công việc thuộc quyền hạn và...(19/11/2022 8:19 SA)

Quyết định phê duyệt Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(19/11/2022 8:12 SA)

UBND tỉnh họp nghe, cho ý kiến vào một số cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp.(17/11/2022 3:19 CH)

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp Đoàn công tác Phòng Thương mại và...(15/11/2022 3:29 CH)

Uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện các nội dung công việc thuộc quyền hạn và...(10/11/2022 3:44 CH)

Hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, tỉnh Thanh Hóa năm 2022(05/11/2022 5:48 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°