Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2022.

Đăng ngày 15 - 11 - 2022
100%

Ngày 14/11/2022, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Nghĩa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo tờ trình tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Nghị quyết về Cơ chế lồng ghép nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được xây dựng nhằm quy định cụ thể cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, phát biểu kết luận đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với dự thảo Tờ trình; đồng chí nhấn mạnh, việc đề xuất các cơ chế phải dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn, khoa học, pháp lý đầy đủ, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước và khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp của tỉnh để thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo sửa tên thành dự thảo Nghị quyết Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh soạn thảo tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo tại Hội nghị.

Tiếp đó, Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo định mức hỗ trợ công tác đào tạo lưu học sinh Lào theo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Dự thảo Tờ trình nêu rõ: Đối tượng áp dụng là lưu học sinh Lào theo Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào được đào tạo tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý, bao gồm: Đào tạo trung cấp lý luận chính trị; đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (bao gồm cả đào tạo bằng hình thức liên thông từ cao đẳng lên đại học). Các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện các nhiệm vụ thuộc Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp cũng như qua nghiên cứu nội dung Dự thảo Tờ trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất nội dung Tờ trình và đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo Đề án tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, quan điểm chung là phát triển thể dục thể thao nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể để tạo nền tảng đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa, thể thao của khu vực và cả nước.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị Đề án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo lựa chọn nội dung, xây dựng Đề án trọng tâm, khả thi, có tính tổng quát, bám sát các Quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành chuyên môn về Phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030… Góp ý cụ thể vào nội dung Đề án, đồng chí yêu cầu phần đánh giá cần trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn. Về nội dung nhiệm vụ giải pháp, cần lựa chọn, nghiên cứu hướng viết khoa học, ngắn gọn, đảm bảo giải pháp mang tính khả thi.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực, các nội dung tại Kỳ họp UBND tỉnh tháng 11 đã hoàn thành đạt chất lượng cao./.

<

Tin mới nhất

Ngày làm việc thứ 2, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 tiếp tục thảo luận...(25/11/2022 7:58 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022: Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội,...(24/11/2022 8:22 CH)

Thanh Hóa nỗ lực, quyết tâm cùng các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thực...(16/11/2022 8:40 CH)

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2022.(15/11/2022 7:41 SA)

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 năm 2022(26/10/2022 6:28 SA)

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027(30/09/2022 4:51 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022.(23/09/2022 3:48 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2022.(22/09/2022 8:49 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°