UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 năm 2022

Đăng ngày 26 - 10 - 2022
100%

Ngày 25/10/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm2022 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2022 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 27 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tham dự phiên họp tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang báo cáo tại phiên họp.

Mở đầu phiên họp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là tình hình dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi, sản lượng thủy sản tăng 5,1% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 24,28%, có 19/24 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 35,9%, giá trị xuất khẩu tăng 24,6%; khách du lịch gấp 3,2 lần, tổng thu du lịch gấp 2,8 lần; vận tải hành khách gấp 5,4 lần, vận chuyển hàng hóa tăng 18,8%, doanh thu vận tải tăng 53,4%.

Thu ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 3.102 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 43.061 tỷ đồng, bằng 145% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa ước đạt 26.078 tỷ đồng, bằng 140% dự toán và tăng 48% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 16.983 tỷ đồng, bằng 154% dự toán, tăng 82% so với cùng kỳ.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; các cấp, các ngành đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tập trung triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Tính đến 20/10/2022, giá trị giải ngân ước đạt 6.973 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch.

Toàn cảnh phiên họp tại các điểm cầu trong toàn tỉnh.

Cùng với đó, chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong tháng tỉnh cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia diễn tập...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Ảnh hưởng của bão số 4 đã gây thiệt hại về tài sản, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng tại một số địa phương, ước tính thiệt hại khoảng 376 tỷ đồng; xảy ra tình trạng biển xâm thực tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người dân. Tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện còn rất chậm; kết quả giải phóng mặt bằng đạt thấp so với kế hoạch; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, dự án ODA còn thấp; việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thống nhất với những kết quả đạt được trong tháng 10-2022. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những hạn chế liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công... Đồng thời yêu cầu các ngành, các địa phương, các đơn vị có liên quan phải thẳng thắn nhìn nhận, đưa ra các giải pháp khắc phục.

 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: 2 tháng cuối năm 2022 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là 2 tháng quyết định sự thành công và việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, vì vậy các cấp, các ngành, các địa phương phải thể hiện quyết tâm cao hơn nữa, thống nhất quan điểm chỉ đạo, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch thực hiện phù hợp và sát với thực tiễn ngành, địa phương.

Đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương rà soát lại nhiệm vụ của năm 2022, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó tập trung hoàn thiện các quy hoạch như Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 cấp tỉnh, đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện để sớm được phê duyệt thực hiện.

Các ngành, các địa phương chuẩn bị sớm, đủ, đúng chất lượng các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022. Đồng thời tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cùng với đó, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầy tư công và công tác phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư. Trong quá trình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp nào, ngành nào thì cấp đó, ngành đó phải chủ động tập trung tháo gỡ. Nhiệm vụ này phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại phiên họp.

Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố ra soát các danh mục, công trình, dự án, ngồn vốn, qua đó tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp triển khai phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới. Ngoài ra, các ngành, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình phục hồi phát triển kinh tế theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết để có các biện pháp xử lý kịp thời. Nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, chú trọng công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Chiều cùng ngày, phiên họp tiếp tục thảo luận cho cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 do Sở Tài chính trình bày. Dự thảo Đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chuẩn bị báo cáo. Với 2 nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đồng thuận với nội dung của báo cáo cũng như các ý kiến thảo luận tại phiên họp. Đồng chí giao các đơn vị chủ trì soạn thảo sớm hoàn thiện lại báo cáo, đề án theo ý kiến thảo luận tại phiên họp, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Tiếp đó, đại diện Công an tỉnh trình bày các dự thảo: Đề án xây dựng, nhân rộng, củng cố, nâng cao hiệu quả của các mô hình tự quản trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025; Đề án sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại cơ sở, giai đoạn 2022-2026; Báo cáo quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Với Đề án sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại cơ sở, giai đoạn 2022-2026; Báo cáo quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất về quan điểm, song riêng với dự thảo Báo cáo quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần tính toán cân nhắc về mặt thời gian khi ban hành. Đồng chí nhấn mạnh, đơn vị soạn thảo cần nghiên cứu, lồng ghép thêm các nhiệm vụ kiêm nhiệm khác, tham khảo ý kiến các ngành liên quan để thống nhất về mặt chính sách. Nhanh chóng hoàn thiện lại báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét trong kì họp sau.

: Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận phiên họp.

Về Đề án xây dựng, nhân rộng, củng cố, nâng cao hiệu quả của các mô hình tự quản trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025. Đồng chí thống nhất về sự cần thiết của đề án, giao Công an tỉnh hoàn thiện lại theo tinh thần ngắn gọn và đánh giá tính hiệu quả, hạn chế của những mô hình hiện có. Xác định sự cần thiết của đề án, từ tình hình thực tiễn, đề án cần chọn ra 5 – 6 mô hình để xem xét nhân rộng, phù hợp với tình hình thực tiễn khách quan từng khu vực. Đặc biệt, đề án cần thể hiện cụ thể vai trò của từng ngành liên quan, kinh phí hỗ trợ việc triển khai mô hình thuộc cấp địa phương nào thì cấp địa phương đấy chịu trách nhiệm.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Với dự thảo này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, tiếp tục nghiên cứu xây dựng lại dự thảo, trình UBND tỉnh trong thời gian tới.

<

Tin mới nhất

Ngày làm việc thứ 2, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 tiếp tục thảo luận...(25/11/2022 7:58 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022: Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội,...(24/11/2022 8:22 CH)

Thanh Hóa nỗ lực, quyết tâm cùng các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thực...(16/11/2022 8:40 CH)

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2022.(15/11/2022 7:41 SA)

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 năm 2022(26/10/2022 6:28 SA)

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027(30/09/2022 4:51 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022.(23/09/2022 3:48 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2022.(22/09/2022 8:49 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°