Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án: “Đầu tư xây dựng Bến cảng số 6 - Cảng tổng hợp Nghi Sơn (Điều chỉnh để tiếp nhận cỡ tàu trọng tải đến 70.000 tấn vào bến cảng số 6)”

Đăng ngày 17 - 10 - 2022
100%

Kích vào các liên kết sau đây để xem nội dung chi tiết... 

Văn bản đề nghị đăng tải thông báo

Tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Các ý kiến tham vấn gửi về Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp theo địa chỉ thư điện tử: bqlkktns@thanhhoa.gov.vn trước ngày 01/11/2022./.

<

Tin mới nhất

Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân...(11/10/2023 4:24 CH)

Công khai và xin ý kiến Nhân dân việc tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa...(06/10/2023 8:48 SA)

Công khai và xin ý kiến Nhân dân việc tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa...(06/10/2023 9:28 SA)

Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai...(29/09/2023 10:17 CH)

Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị...(25/09/2023 3:53 CH)

Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “ Quy định mức phân bổ kinh...(18/09/2023 3:34 CH)

Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “ Quy định mức chi đảm bảo...(18/09/2023 3:28 CH)

Công khai tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương, lấy ý kiến của Nhân dân(11/09/2023 8:22 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1904 người đã bình chọn
°
3412 người đang online