Thông báo gia hạn thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Phú, huyện Yên Định

Đăng ngày 14 - 01 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung(28/01/2022 9:29 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung(28/01/2022 9:28 SA)

Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn(26/01/2022 2:40 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh HLC ban hành(26/01/2022 2:38 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa(25/01/2022 6:41 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn(25/01/2022 2:14 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn(25/01/2022 2:12 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương(24/01/2022 4:13 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°