Phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2022.

Đăng ngày 10 - 01 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Quyết định quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà...(24/01/2022 8:35 SA)

Phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung...(10/01/2022 10:16 SA)

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025(01/10/2021 9:46 SA)

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ của Ban quản lý rừng phòng hộ...(14/05/2021 8:12 SA)

Ban hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(07/05/2021 4:49 CH)

Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh...(07/05/2021 4:47 CH)

Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.(07/05/2021 4:46 CH)

Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện...(28/01/2021 8:31 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°