Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sảnmỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa(Công ty TNHH Dịch vụ vận tải - TM Quang Minh)

Đăng ngày 07 - 09 - 2021
100%

Kích vào các đường liên kết sau để xem nội dung chi tiết

Thông báo

Bản đồ

Đơn

Đăng ký kinh doanh

<

Tin mới nhất

Đăng tải công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên trang thông...(22/09/2021 10:34 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(16/09/2021 3:43 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(07/09/2021 8:11 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(07/09/2021 8:08 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(07/09/2021 8:03 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(04/09/2021 10:55 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản quặng sắt deluvi tại xã...(28/08/2021 9:12 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông...(26/08/2021 9:26 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°