Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa - Công ty Lam Sơn

Đăng ngày 07 - 09 - 2021
100%

Kích vào các đường liên kết sau để xem nội dung chi tiết

Thông báo

Bản đồ

Đơn

Đăng ký kinh doanh

<

Tin mới nhất

Đăng tải công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên trang thông...(22/09/2021 10:34 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(16/09/2021 3:43 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(07/09/2021 8:11 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(07/09/2021 8:08 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(07/09/2021 8:03 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(04/09/2021 10:55 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản quặng sắt deluvi tại xã...(28/08/2021 9:12 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông...(26/08/2021 9:26 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°