Khuyến khích UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến bằng phần mềm đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đăng ngày 06 - 09 - 2021
100%

Ngày 06/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 13692/UBND-KTTC về việc tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ảnh minh họa

Theo đó, Công văn nêu rõ: Hiện nay dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, khó lường, khó kiểm soát; một số huyện và thành phố Thanh Hóa đã thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh trên, để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo quốc gia và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan; chủ động quyết định việc tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương chưa thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo tuân thủ đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn liên quan đến các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Hiện đã có 04 phần mềm đấu giá trực tuyến được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời việc đấu giá trực tuyến đã thực hiện thành công (Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công 07 cây gỗ sưa thanh lý vào ngày 10/8/2021). Do đó, để tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Khuyến khích UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, chủ động lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất bằng phần mềm đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Giao Sở Tư pháp khẩn trương đấu mối, làm việc với Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp và các Doanh nghiệp cung cấp phần mềm đấu giá trực tuyến, để sớm có được bản quyền phần mềm đấu giá trực tuyến nhằm áp dụng rộng rãi trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 12375/UBND-KTTC ngày 16/8/2021.

Xem nội dung văn bản tại đây./.

                                   

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025.(24/09/2021 8:31 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải.(23/09/2021 5:20 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát...(23/09/2021 5:14 CH)

UBND tỉnh họp nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh...(23/09/2021 10:27 SA)

Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau...(19/09/2021 8:56 CH)

Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.(18/09/2021 4:01 CH)

Hội nghị trực tuyến tạo thuận lợi cho vận tải biển và logistics trong điều kiện phòng, chống dịch...(17/09/2021 2:39 CH)

Tạo thuận lợi cho Thanh Hóa trong “đột phá” về cơ chế, chính sách(17/09/2021 8:46 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°