Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2021: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8,07%.

Đăng ngày 27 - 09 - 2021
100%

Ngày 27/9/2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình  bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Minh Nghĩa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; song với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sát sao từ sớm, từ xa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là: (1) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nên tình hình dịch Covid-19 vẫn được kiểm soát, không để bùng phát, lây lan diện rộng; góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8,07%; (2) đã kịp thời tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết vào thực tiễn; đặc biệt đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan Trung ương xây dựng, báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; (3) nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá và tăng mạnh như: năng suất hầu hết các loại cây trồng chính đều tăng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 53,2%; doanh thu vận tải tăng 13,2%; thu ngân sách nhà nước tăng 15%, thành lập mới doanh nghiệp tăng 9,3%; vốn đầu tư thực hiện tăng 6,7%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,4% kế hoạch, đứng thứ 2 trong số các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. (4) Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục đạt kết quả tích cực, nhiều kỹ thuật cao trong khám, điều trị bệnh được đưa vào áp dụng tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ và kịp thời. (5) Đã tổ chức thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại như: tình trạng ngao chết, cá chết trên sông vẫn còn xảy ra; sức tiêu thụ nội địa và giá cả nhiều mặt hàng nông sản giảm mạnh trong khi giá đầu vào tăng cao so với đầu năm; một số nhà máy, dây chuyền sản xuất phải ngừng hoạt động do xuất hiện dịch bệnh Covid-19; số lượt khách phục vụ khách sạn giảm 20,5%; tiến độ trình duyệt một số quy hoạch xây dựng sử dụng đất cấp huyện còn chậm so với yêu cầu; giải phóng mặt bằng đạt thấp so với kế hoạch…

Đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tiếp đó, Hội nghị được nghe lãnh đạo Sở Tài chính trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN- chi NSĐP năm 2021, định hướng dự toán thu – chi ngân sách năm 2022; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo tình hình thu hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án lớn, trọng điểm trong 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện “nhiệm vụ kép”; do vậy, Tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế nhận định, tuy một số sản lượng không đạt nhưng cơ cấu sản phẩm đạt cao, do vậy công tác thu thuế đạt và vượt kế hoạch; tuy nhiên đồng chí cũng phân tích một số khó khăn về công tác thu 3 tháng cuối năm 2021.

Theo đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận định, qua thực tế cho thấy cần nghiên cứu, đánh giá lại chỉ tiêu về công tác GPMB tại các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi lưu ý vấn đề ủy quyền cho UBND cấp huyện, cần tăng cường công tác kiểm tra về các nhiệm vụ giao, ủy quyền cho UBND cấp huyện.

 Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng tại Hội nghị, hoàn thiện Báo cáo.

Về báo cáo kinh tế - xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bổ sung một số nhóm nội dung như: UBND tỉnh tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy khối lượng lớn văn bản về hoàn thiện thể chế, đây là nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; ngoài ra, trong 9 tháng vừa qua, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả, linh hoạt trong công tác quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện…; triển khai nhanh nhiệm vụ, sáng tạo, có trọng tâm, kiện toàn các Ban chỉ đạo ngay sau khi Đại hội các cấp thành công; chấn chỉnh, siết chặt rõ nét trong công tác đấu giá, đấu thầu. Đồng chí nhấn mạnh, 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Về hạn chế, yếu kém, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số tồn tại, đặc biệt là chất lượng tham mưu của một số sở, ngành, đơn vị chưa đạt, chưa rõ ràng quan điểm.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhận định sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức tiềm ẩn về tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19… Về công tác phòng, chống dịch, đồng chí yêu cầu cần kiểm soát tốt người về tại các chốt. Đồng chí lưu ý về công tác chuẩn bị “nuôi dưỡng nguồn thu” cho 3 tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chấm dứt các “dự án treo”; tập trung chỉ đạo để hoàn thành các dự án lớn đang triển khai; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh các danh mục dự án khởi công vào Quý IV năm 2021 và năm 2022. Về công tác an ninh trật tự, cần tiếp tục tăng cường, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chỉ đạo giải quyết đúng thẩm quyền, đúng thời hạn và nêu quan điểm rõ ràng.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí yêu cầu nghiên cứu, xây dựng kịch bản trong tình huống có dịch Covid-19 và  “trạng thái bình thường”; xác định một số nhiệm vụ, chính sách thu hút đầu tư rõ nét, hấp dẫn nhà đầu tư…

 Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo khái quát về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025; Quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh và thống nhất thông qua trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đối với dự thảo Ban hành danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Đông Khê, xã Đông Ninh và dự án Khu dân cư Viên Khê 1 xã Đông Khê, huyện Đông Sơn./.

                                   

<

Tin mới nhất

Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 10 năm 2021.(22/10/2021 3:18 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba.(13/10/2021 3:42 CH)

HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ Ba.(11/10/2021 3:34 CH)

UBND tỉnh họp báo thường kỳ Quý III năm 2021.(07/10/2021 4:14 CH)

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức(27/09/2021 9:34 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2021: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh 9 tháng đầu năm...(27/09/2021 3:07 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện công tác...(20/09/2021 8:35 CH)

Áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(14/09/2021 8:44 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°