Thông báo gia hạn thời gian đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân

Đăng ngày 15 - 09 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc gia hạn thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tổ chức...(24/09/2021 4:15 CH)

Thông báo tiếp tục đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định(24/09/2021 4:07 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất xây dựng trường Trung học cơ sở tại phường Quảng...(24/09/2021 4:04 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn(24/09/2021 3:57 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn(24/09/2021 3:56 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn(24/09/2021 3:02 CH)

Thông báo về việc bổ sung điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá tại khoản 6.2, Điều 6 và Đính...(23/09/2021 2:45 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn(23/09/2021 11:09 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°