Duy trì có kiểm soát hoạt động kinh doanh tại các chợ tạm trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 10 - 09 - 2021
100%

Ngày 09/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 13905/UBND-VX về việc duy trì có kiểm soát các hoạt động kinh doanh tại các chợ tạm trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép các huyện, thị xã, thành phố duy trì có kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh tại các chợ tạm thuộc danh mục chợ tạm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã và các  cơ  quan  chức năng, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ theo quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tổ chức hoạt động các chợ không đảm bảo quy định phòng, chống dịch hoặc để lây lan dịch bệnh liên quan đến hoạt động các chợ trên địa bàn.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025.(24/09/2021 8:31 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải.(23/09/2021 5:20 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát...(23/09/2021 5:14 CH)

UBND tỉnh họp nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh...(23/09/2021 10:27 SA)

Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau...(19/09/2021 8:56 CH)

Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.(18/09/2021 4:01 CH)

Hội nghị trực tuyến tạo thuận lợi cho vận tải biển và logistics trong điều kiện phòng, chống dịch...(17/09/2021 2:39 CH)

Tạo thuận lợi cho Thanh Hóa trong “đột phá” về cơ chế, chính sách(17/09/2021 8:46 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°