Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Đăng ngày 26 - 08 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Đăng tải công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên trang thông...(22/09/2021 10:34 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(16/09/2021 3:43 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(07/09/2021 8:11 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(07/09/2021 8:08 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(07/09/2021 8:03 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(04/09/2021 10:55 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản quặng sắt deluvi tại xã...(28/08/2021 9:12 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông...(26/08/2021 9:26 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°