Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề xuất dự án “Thực phẩm nông nghiệp an toàn tại Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Đăng ngày 09 - 07 - 2021
100%

Sáng ngày 09/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề xuất dự án “Thực phẩm nông nghiệp an toàn tại Việt Nam”, vay vốn Ngân hàng Thế giới. Đồng chí Trần Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự án “Thực phẩm nông nghiệp an toàn tại Việt Nam”, vay vốn Ngân hàng Thế giới dự kiến được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến 2027 với mục tiêu cải thiện hệ thống và cơ sở hạ tầng về quản lý an toàn thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ an toàn thực phẩm trong các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp được lựa chọn, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện trong phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp.

Tổng vốn dự kiến của Dự án là 343,48 triệu USD. Trong đó, vốn vay ưu đãi là 211,7 triệu USD, chiếm 61,6%; vốn không hoàn lại là 6 triệu USD từ nguồn JDF, Chính phủ Newzealand và IFC, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, chiếm 1,75%; vốn đối ứng trong nước là 40,36 triệu USD, chiếm 11,8%; vốn tư nhân 85,42 triệu USD, chiếm 24,9%.

Dự án dự kiến sẽ thực hiện 4 hợp phần, gồm: Hợp phần 1 là đầu tư thí điểm hệ thống trung tâm giao dịch nông sản hiện đại quốc gia; hợp phần 2 là hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quản lý chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp an toàn quốc gia; hợp phần 3 là ứng dụng công nghệ cao, hoàn thiện thể chế, chính sách quốc gia về an toàn thực phẩm; hợp phần 4 là quản lý dự án.

Thanh Hoá, là 01 trong 6 tỉnh, thành phố tham gia Dự án với tổng mức vốn đầu tư dự kiến là 25,85 triệu USD. Trong đó, vốn vay ưu đãi là 22,58 triệu USD, vốn đối ứng là 3,27 triệu USD.

Theo đề xuất tham gia Dự án, Thanh Hóa dự kiến sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho 6 vùng sản xuất rau, quả an toàn, 27 khu chăn nuôi sinh học, 6 vùng nuôi thủy sản. Đầu tư hạ tầng phục vụ sơ chế, chế biến cho 6 vùng rau, 5 khu giết mổ, 3 khu thủy sản. Đầu tư cơ sở hạ tầng tiêu thụ sản phẩm cho 20 chợ, 1 chợ đầu mối nông sản. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giám sát cho 1 phòng thí nghiệm, 1 trạm kiểm dịch đầu mối.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tiềm năng phát triển nông nghiệp, nỗ lực chỉ đạo điều hành các cấp về vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, chia sẻ những khó khăn, hạn chế trong sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND khẳng định, Dự án đóng vai trò quan trọng, không chỉ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người dân, mà còn tạo nền móng xây dựng nền thực phẩm sạch, bảo đảm sức khỏe cho thế hệ tương lai. Tham gia Dự án, tỉnh Thanh Hóa đề xuất 4 nội dung, gồm: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho sản xuất; đầu tư cơ sở hạ tầng cho chế biến; đầu tư cơ sở hạ tầng cho tiêu thụ sản phẩm; đầu tư đào tạo cán bộ, nâng cao hệ thống giám sát.

Riêng đối với những góp ý của Bộ NN&PTNT, Ban dự án Trung ương về nội dung đề xuất dự án của tỉnh, Thanh Hóa tiếp thu và sẽ có sự điều chỉnh phù hợp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề xuất Dự án để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị soạn thảo dự án, các tỉnh, thành phố tham gia dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề xuất, sớm hoàn thiện dự án để triển khai thực hiện theo đúng lộ trình thời gian đã đề ra./.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai,...(28/07/2021 11:08 SA)

Thanh Hóa phê duyệt bổ sung hơn 13 tỷ cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ các Tổ giám sát...(23/07/2021 3:41 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7 năm 2021.(21/07/2021 9:41 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện NQ số 68/NQ-CP của...(20/07/2021 8:48 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo phương án điều chỉnh một số tuyến đê quan trọng...(14/07/2021 5:07 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo kết quả tình hình sử dụng đất của Công...(10/07/2021 2:48 CH)

Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề xuất dự án “Thực phẩm nông nghiệp an toàn tại...(09/07/2021 4:57 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe báo cáo Đề án “Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư”.(07/07/2021 8:43 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°