Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy

Đăng ngày 21 - 07 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc(03/08/2021 9:23 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu đất xây dựng Trường mầm non thuộc MBQH điều chỉnh chi...(02/08/2021 3:26 CH)

Thông báo điều chỉnh thời gian mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Nông, huyện Triệu...(02/08/2021 8:40 SA)

Thông báo tiếp tục nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Minh Tân, huyện...(02/08/2021 8:38 SA)

Thông báo tổ chức trở lại cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc(02/08/2021 8:36 SA)

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tiến Nông, huyện Triệu...(30/07/2021 10:21 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương(30/07/2021 9:48 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa(30/07/2021 9:46 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°