Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ hai.

Đăng ngày 17 - 07 - 2021
100%

Ngày 17/7/2021, kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai với nhiều quyết nghị nội dung quan trọng. Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Bước sang ngày làm việc thứ hai, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhóm vấn đề lớn, gồm: Phân tích làm rõ hơn về tình hình 6 tháng đầu năm; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Đại biểu Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn nhấn mạnh 2 giải pháp: Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước phấn đấu hoàn thành dự toán giao thu cả năm và công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Đại biểu Bùi Huy Toàn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, nêu ra nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có sẵn diện tích lớn đất công nghiệp được giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút đầu tư. Đại biểu Đinh Xuân Hướng - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2021-2026; HĐND nên nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư cho hệ thống nước sạch nông thôn cho giai đoạn 2021-2026…

Chiều cùng ngày, các đại biểu nghe đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm thảo luận; triển khai những giải pháp lớn trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm là rất lớn, đòi hỏi cần phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Để hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng, cuộc sống của người dân là trung tâm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Y tế; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thoả mãn với những kết quả bước đầu đạt được; chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế tác động của dịch COVID-19 đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh với mục tiêu khó đến đâu tháo gỡ đến đó, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó chủ động giải quyết, tháo gỡ...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao quyết nghị 102 nghị quyết; trong đó 2 nghị quyết thường niên; 4 nghị quyết về các cơ chế, chính sách; 4 nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phát triển và phân bổ vốn; 84 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án, 8 nghị quyết về các nội dung khác.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, phải tiếp tục thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng cuối năm đạt 12,8% trở lên, để cả năm 2021 đạt 11% trở lên.

Trước mắt, cả hệ thống chính trị phải tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đặc biệt là các khu cách ly tập trung và các địa chỉ cách ly tại gia đình (nếu được cơ quan chức năng khẳng định đủ điều kiện) để tiếp nhận người lao động và người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về địa phương, bảo đảm đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan để tiếp cận với nguồn vaccine và thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu mỗi người dân trong tỉnh chủ động cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để mỗi người, mỗi nhà, mỗi địa phương, đơn vị và toàn tỉnh là những pháo đài vững chắc mà dịch bệnh COVID-19 không thể xâm nhập.

Bên cạnh đó, cùng với việc khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, chủ trương, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; các cấp, các ngành, các địa phương cần rà soát, đánh giá thật chính xác kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu của ngành, địa phương, đơn vị mình để xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành kế hoạch và nguyên nhân; trên cơ sở đó, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

Toàn cảnh kỳ họp của ngày làm việc thứ hai.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, tạo sự đột phá về giá trị sản xuất, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm 2021, trọng tâm là:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tích tụ, tập trung đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-01-2019 của Tỉnh ủy, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch; chăm lo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; phát triển toàn diện, bền vững kinh tế biển. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập, hệ thống tiêu, thoát lũ để đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão. Chủ động rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể để sắp xếp, di dời, bố trí các hộ dân đang cư trú ở những nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp công nghiệp hoạt động ổn định, phát huy hết công suất; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công nghiệp dự kiến hoàn thành trong năm 2021, các dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, các khu công nghiệp trong KKT Nghi Sơn… Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và chất lượng công trình.

Thực hiện tốt công tác định hướng thị trường, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch, gắn với nâng cao chất lượng các tua tuyến, các sản phẩm du lịch và dịch vụ; rà soát, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch...

Các đại biểu quyết nghị thông qua những nội dung tại kỳ họp.

Thứ ba, tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,…; triển khai thực hiện quyết liệt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm, vi phạm cam kết đầu tư. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm 2021.

Thứ tư, tập trung giải quyết hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ nhà giáo để khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01-7-2021 của Chính phủ.

Thứ năm, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, khu vực biên giới để chủ động phòng ngừa dịch COVID-19. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, gắn với đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc; đẩy mạnh việc chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý từ tỉnh đến cơ sở, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh “điểm nóng”.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thứ bảy, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Trước mắt, cần tập trung bắt tay ngay vào việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, các ban của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 vừa được thông qua tại kỳ họp.

Thứ tám, trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; căn cứ Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, với tinh thần quyết tâm phấn đấu cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp.

 

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...(28/07/2021 2:42 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và...(27/07/2021 2:46 CH)

Dự thảo Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh,...(26/07/2021 8:13 CH)

Chính phủ ban hành Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19(21/07/2021 3:30 CH)

Tỉnh Thanh Hóa sẽ giảm tối thiểu 58 phòng chuyên môn, 47 cấp trưởng và 68 cấp phó thuộc các sở,...(21/07/2021 2:03 CH)

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ hai.(17/07/2021 7:26 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.(16/07/2021 7:26 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử.(15/07/2021 10:45 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°