Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân

Đăng ngày 15 - 07 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(22/07/2021 2:55 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã Thọ...(22/07/2021 2:54 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã Tượng...(22/07/2021 2:51 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(22/07/2021 2:45 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(15/07/2021 11:10 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(15/07/2021 11:02 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(15/07/2021 10:58 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(08/07/2021 9:41 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°