Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo kết quả tình hình sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa.

Đăng ngày 10 - 07 - 2021
100%

Chiều ngày 09/7/2021, đồng chí Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá trên địa bàn các huyện: Thạch Thành, Như Xuân, Cẩm Thuỷ, Lang Chánh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện và đơn vị liên quan.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các sở, ban ngành, các địa phương đã báo cáo về kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất trên địa bàn tỉnh của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá theo chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Thông báo số 281/TB-HĐND, ngày 19/7/2019. Qua kiểm tra, rà soát đã cho thấy nhiều tồn tại, sai phạm về sử dụng đất. Trong đó, diện tích đất bị lấn chiếm là 1728 ha; diện tích đất bị lấn chiếm, chồng lấn trên 20 ha.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Tại các nông trường thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá trên địa bàn huyện Thạch Thành có 47 trường hợp xây dựng công trình trái phép, 22 trường hợp nhận khoán sử dụng đất nông nghiệp nhưng mua bán, chuyển nhượng không đúng quy định pháp luật. Các trường hợp này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và báo cáo UBND tỉnh, yêu cầu Công ty xử lý nghiêm, rà soát lại các trường hợp vi phạm để thanh lý hợp đồng giao khoán; phối hợp với các cấp chính quyền để tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đề nghị: Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa phải lập xong phương án sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/8; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện xử lý những tồn tại, đồng thời, rà soát cụ thể thời điểm làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp của các hộ dân và các cán bộ, công nhân vi phạm để có phương án xử lý, kỷ luật; nếu vượt thẩm quyền, báo cáo với các cơ quan chức năng. Đồng chí cũng đề nghị Công ty làm văn bản báo với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trước ngày 25/7 về việc bàn giao 300 ha  đất do Công ty đang quản lý tại huyện Như Xuân để đầu tư xây dựng khu tái định cư dự án Hồ chứa nước bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND huyện Như Xuân phát biểu tại hội nghị.

Đối với Sở tài nguyên và Môi trường, đồng chí yêu cầu khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quản lý đất đai thuộc trách nhiệm của đơn vị; làm việc với từng huyện và Công ty cao su Thanh Hóa. Trên cơ sở đó tổ chức hội nghị đề xuất và tham mưu cho tỉnh các biện pháp giải quyết. Thẩm tra, thẩm định phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá trước ngày 15/9. Theo dõi, đôn đốc và báo cáo với UBND tỉnh về việc xử lý 47 trường hợp vi phạm tại huyện Thạch Thành. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí yêu cầu tổ chức làm việc với các huyện và Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá về phương án sản xuất cao su trong thời gian tới; nhất là việc chuyển đổi diện tích trồng cao su kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn; tham vấn nội dung làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về thúc đẩy  phát triển cao su trên địa bàn Thanh Hóa; kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về phát triển nông nghiệp trên diện tích cao su. UBND các huyện có diện tích đất chồng lấn, cần thành lập Tổ công tác làm việc trực tiếp với lãnh đạo Tập đoàn và Công ty cao su Thanh Hóa để giải quyết những vướng mắc; tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là đối với huyện Thạch Thành, cần  phối hợp tổ chức xử lý dứt điểm các vi phạm xây dựng công trình trái phép trước 30/10.

Đồng chí cũng giao Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Thạch Thành xử lý các trường hợp vi phạm. Riêng các buổi làm việc giữa các bên liên quan cần phải hoàn thành trước 15/8.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai,...(28/07/2021 11:08 SA)

Thanh Hóa phê duyệt bổ sung hơn 13 tỷ cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ các Tổ giám sát...(23/07/2021 3:41 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7 năm 2021.(21/07/2021 9:41 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện NQ số 68/NQ-CP của...(20/07/2021 8:48 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo phương án điều chỉnh một số tuyến đê quan trọng...(14/07/2021 5:07 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo kết quả tình hình sử dụng đất của Công...(10/07/2021 2:48 CH)

Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề xuất dự án “Thực phẩm nông nghiệp an toàn tại...(09/07/2021 4:57 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe báo cáo Đề án “Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư”.(07/07/2021 8:43 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°