Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Đăng ngày 14 - 05 - 2021
100%

Ngày 04/5/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1432/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đăng tải toàn nội dung Đề án như sau:

<

Tin mới nhất

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025(01/10/2021 9:46 SA)

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ của Ban quản lý rừng phòng hộ...(14/05/2021 8:12 SA)

Ban hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(07/05/2021 4:49 CH)

Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh...(07/05/2021 4:47 CH)

Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.(07/05/2021 4:46 CH)

Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện...(28/01/2021 8:31 SA)

Phê duyệt bổ sung mỏ cát số 160a, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa vào kế hoạch đấu giá quyền khai...(08/12/2020 8:13 SA)

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thực hiện Dự án...(12/03/2020 9:42 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°