Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung

Đăng ngày 07 - 04 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: xã Nam Giang và xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân; Điều...(17/04/2021 10:21 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung(17/04/2021 10:18 SA)

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yến...(17/04/2021 10:16 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy(17/04/2021 10:14 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn(17/04/2021 10:13 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa(17/04/2021 10:11 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân(16/04/2021 9:10 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quảng Châu, thành phố Sấm Sơn(16/04/2021 8:37 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°