Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II và nhiều nội dung quan trọng khác

Đăng ngày 04 - 04 - 2021
100%

Ngày 3-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021 do lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trình bày và các ý kiến thảo luận của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng: Quý I năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực. Nổi bật là đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”; trên địa bàn tỉnh không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì, kinh tế tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,11%, cao hơn tăng trưởng GDP của cả nước (4,48%). Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhanh hơn cùng kỳ, trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng pháp luật.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Cùng với đánh giá những quyết sách sáng tạo, kịp thời, quyết đoán trong phòng, chống dịch COVID -19 và phát triển kinh tế - xã hội, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai lập quy hoạch còn chậm. Công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng tại một số địa phương còn nhiều bất cập... Kết quả thu hút đầu tư thấp và giảm so với cùng kỳ, việc thu hút các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu; tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp còn chậm...

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến thảo luận cũng tập trung đánh giá, dự báo tình hình quý 2; làm rõ những vướng mắc, cản trở đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; từ đó đề xuất, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quý II và cả năm 2021.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 tỉnh ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19, nhất là ở trong nước xuất hiện làn sóng thứ 3 của COVID -19 vào cuối tháng 1 đã ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế của tỉnh. Nhưng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và quyết tâm phát triển, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, một số chỉ tiêu tăng khá cao so với cùng kỳ, so với một số tỉnh có điều kiện tương đồng thì Thanh Hóa vẫn là tỉnh có mức tăng trưởng khá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Trong quý I -2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện được nhiều việc thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh đã và đang tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng các chương trình hành động ở từng lĩnh vực để cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được các cấp từ tỉnh đến cơ sở triển khai đúng theo chỉ đạo của Trung ương, thực hiện đúng các bước, các quy trình theo quy định. Thông qua những kết qủa đạt được trong quý I -2021, cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, tạo được sự tin cậy và đồng tình của Nhân dân.

Bên cạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý I -2021 đó là: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tuy có nhiều cố gắng nhưng đi vào lĩnh vực cụ thể vẫn còn hạn chế, như một số địa phương đơn vị còn lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; việc lập quy hoạch và triển khai còn chậm; thu hồi vốn tạm ứng chậm, vấn đề ô nhiễm môi trường trong khai thác khoáng sản, tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở sản xuất vẫn còn xảy ra..., nợ đọng bảo hiểm xã hội vẫn ở mức cao; tình trạng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có hiện tượng đùn đẩy, né tránh... Công tác chỉ đạo điều hành của một số đơn vị địa phương thực hiện chưa nghiêm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Quý II -2021 và thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước có nhiều triển vọng tích cực do các nước triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19. Trên địa bàn tỉnh dự báo sẽ có những khởi sắc, nhất là những tháng cao điểm của mùa du lịch; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã và đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh, hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm mới tác động đến sự phát triển của tỉnh. Hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo tỉnh đang có nhiều quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ để tạo động lực mới thúc đẩy sự phát triển đi lên của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phải tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trước hết phải tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa chăm lo phát triển kinh tế- xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện mới. Tập trung bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn vưỡng mắc, tạo điều kiện cho phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11%, thì trong 3 quý còn lại của năm 2021 phải đạt mức tăng trưởng 12,3%. Đây là một nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn, quyết tâm, quyết liệt và sáng tạo hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trong quý 2, toàn tỉnh phải tiếp tục tập trung thực hiện tốt mục tiêu”kép”. Đặc biệt, do thời gian này là mùa du lịch cao điểm, nên công tác phòng chống dịch phải được tăng cường, nhưng biện pháp phải linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế xã hội.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cần phải nghiên cứu, tìm kiếm động lực mới cho tăng trưởng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển, thu hút thêm các dự án mới vào địa bàn. Đối với những dự án đã ký thỏa thuận đầu tư, cần đeo bám quyết liệt để hiện thực hóa. Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, lãnh đạo các ngành cần phải chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có những đường hướng mới liên quan đến sự phát triển của lĩnh vực mình phụ trách. Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; gắn với tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước các cấp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Quan tâm thực hiện việc quy hoạch các khu tái định cư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án.

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, vì vậy, cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị, chu đáo các điều kiện, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn và đúng pháp luật. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, tận tâm, tận lực, gương mẫu, cùng với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao thực hiện thắng lợi công tác bầu cử. Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách bài bản, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Dự thảo chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Các ý kiến thảo luận cơ bản thống nhất với các văn bản được trình tại hội nghị, đồng thời đóng góp bổ sung thêm một số nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các văn bản để xin ý kiến tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sắp tới. Riêng đối với Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết, đảm bảo chương trình phải sinh động, làm nổi bật được những kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị và các gương điển hình tiên tiến, tạo được sự xúc động đối với các đại biểu cũng như cán bộ, Nhân dân toàn tỉnh.

 

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4 năm 2021.(15/04/2021 8:34 SA)

Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, đồng hành cùng sự phát...(12/04/2021 8:19 SA)

Quý I năm 2021, Thanh Hóa thực hiện “mục tiêu kép” đạt nhiều kết quả tích cực(10/04/2021 8:48 CH)

Đồng chí Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ(05/04/2021 6:09 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm công...(04/04/2021 8:47 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì họp cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của...(02/04/2021 3:44 CH)

Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh...(29/03/2021 9:03 CH)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(23/03/2021 4:39 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°