Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh

Đăng ngày 30 - 04 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Phú, huyện Nga Sơn(07/05/2021 5:02 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương(07/05/2021 5:01 CH)

Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc(07/05/2021 5:00 CH)

Thông báo thay đổi thời gian đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc(06/05/2021 10:23 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương(06/05/2021 10:21 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Lai, huyện Hà Trung(06/05/2021 10:15 CH)

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân(06/05/2021 10:14 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn(05/05/2021 10:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°