UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4 năm 2021.

Đăng ngày 15 - 04 - 2021
100%

Ngày 14/4/2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày đề án tại phiên họp.

Mở đầu phiên họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình bày đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Theo đề án, phương án phát triển Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 sẽ được tập trung thành 6 điểm du lịch, 18 điểm tham quan, 19 tuyến du lịch. Các dự án đầu tư và các sản phẩm, các giải pháp nâng cao sinh kế của người dân… cũng được làm rõ trong đề án.

Đề án được xây dựng trên cơ sở nguyên trạng các loại tài nguyên thiên nhiên, văn hóa lịch sử và văn hóa dân tộc, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn ở Lang Chánh. Đề án sẽ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên; tôn tạo và duy trì được các hoạt động văn hóa, tâm linh truyền thống; duy trì các giá trị dịch vụ hệ sinh thái; khai thác tiềm năng, lợi thế về đa dạng sinh học, danh thắng, tín ngưỡng gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc trong rừng phòng hộ Lang Chánh.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo tờ trình tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề án, giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, thẩm định lại các số liệu trong đề án; trong đó cần chú ý vấn đề đầu tư hạ tầng trong từng điểm du lịch trong khu sinh thái. Hoàn thiện lại đề án, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt thông qua.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định tỷ lệ % phân chia nguồn thu ngân sách đối với 10 phường được thành lập thuộc TP. Thanh Hóa theo Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo kết quả các Đề án trong chương trình, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh đã ban hành.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tham luận tại phiên họp.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định tỷ lệ % phân chia nguồn thu ngân sách đối với 10 phường được thành lập thuộc TP. Thanh Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với dự thảo và giao Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện lại để UBND tỉnh phê duyệt; trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Đối với báo cáo kết quả các Đề án trong chương trình, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh đã ban hành. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của các đơn vị về việc đưa ra ngoài chương trình công tác những nhiệm vụ chưa cần thiết triển khai trong giai đoạn này. Đồng thời lưu ý các địa phương, đơn vị có nhiệm vụ đưa ra ngoài chương trình phải giải trình lý do đề xuất đưa ra một cách thấu đáo, phù hợp, có căn cứ pháp lý và sát với tình hình thực tiễn. Đồng chí yêu cầu cần bổ sung thêm vào chương trình công tác nhiệm vụ rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng đất ở các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Chiều cùng ngày, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục trình bày trước phiên họp 2 dự thảo và 1 báo cáo, gồm: Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 03/02/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Với 3 nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung bản dự thảo và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu thêm các ý kiến tham luận tại hội nghị, hoàn chỉnh lại dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tiếp đó, lãnh đạo huyện Hậu Lộc trình bày báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc đến năm 2040, tầm nhìn 2070. Theo đó, mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng vùng huyện Hậu Lộc theo hướng phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa khai thác các tiềm năng lợi thế và nhu cầu phát triển vùng nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hậu Lộc là địa phương có truyền thống văn hóa lịch sử mang tính bề dày của tỉnh; tuy nhiên sự phát triển của địa phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Vì vậy, việc ra đời của bản quy hoạch là rất cần thiết cho sự phát triển bài bản mang tính chiến lược. Đồng chí lưu ý, việc quy hoạch cần ưu tiên lựa chọn những mục tiêu trọng tâm, trọng điểm để tập trung phát triển. Xác định thế mạnh về tự nhiên là kinh tế biển làm trọng tâm để ưu tiên phát triển; ngoài ra về vấn đề phát triển nông nghiệp, cũng cần làm rõ vùng cây trồng thế mạnh, vùng chăn nuôi phù hợp với điều kiện địa phương.

Về dịch vụ, thương mại, Hậu Lộc cần xác định mũi nhọn là phát triển dịch vụ du lịch văn hóa phi vật thể; gắn việc phát triển làng nghề với dịch vụ du lịch. Về công nghiệp, trước mắt vẫn là công nghiệp nhẹ, thu hút nhiều lao động cho địa phương. Từ đó, gắn với phát triển đô thị; phải coi việc phát triển kinh tế làm đầu để kéo theo sự phát triển đô thị. Đặc biệt, Hậu Lộc phải lên phương án giãn dân cho một số xã ven biển có mật độ đông tại đây như Ngư Lộc, Minh Lộc... Chú trọng công tác môi trường, đặc biệt là môi trường biển.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, phiên họp thường kỳ tháng 4/2021 của UBND tỉnh đã kết thúc tốt đẹp với nhiều chương trình, dự thảo, báo cáo được bàn bạc tập trung dân chủ và đã giải quyết được vấn đề.

 

<

Tin mới nhất

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch, bệnh...(08/05/2021 6:59 SA)

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về công tác phòng chống COVID-19.(08/05/2021 6:53 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Nghi Sơn(06/05/2021 11:18 CH)

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và...(29/04/2021 11:19 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(27/04/2021 4:10 CH)

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021.(26/04/2021 4:04 CH)

Gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(25/04/2021 2:42 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sử quán Hungary...(22/04/2021 4:34 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°