Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Đăng ngày 17 - 03 - 2021
100%

Sáng ngày 17/3/2021, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã đến làm việc với tỉnh Thanh Hóa về giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; BTV Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo lãnh đạo, triển khai công tác bầu cử sớm so với các địa phương khác trong cả nước.

Trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021 - 2026, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ bầu 14 đại biểu Quốc hội; bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh (giảm 10 đại biểu), 920 đại biểu HĐND cấp huyện (giảm 79 đại biểu), 13.272 đại biểu HĐND cấp xã (giảm 3.167 đại biểu). Theo ấn định của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp; toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.911 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đến 17 giờ ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh đã tiếp nhận 30 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (có 2 trường hợp tự ứng cử); 231 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (có 1 trường hợp tự ứng cử); Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận 2.353 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận 32.370 hồ sơ ứng cử địa biểu HDDND cấp xã (có 9 hồ sơ tự ứng cử).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động khoa học, đồng bộ, quyết liệt sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh; đến thời điểm hiện nay, tình hình triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo các quy định của pháp luật về bầu cử, đảm bảo tiến độ đề ra. Công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế được đảm bảo.

Tại hội nghị, đoàn kiểm tra đã dành thời gian để giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bầu cử tại địa phương liên quan đến phương án hướng dẫn cụ thể tiếp xúc, phát phiếu, bỏ phiếu, đóng dẫu đã bỏ phiếu trong ngày bầu cử đối với người bệnh đang bị cách ly, điều trị tập trung, không thể tiếp xúc; việc lập danh sách những người ứng cử, phiếu bầu cử đối với trường hợp trùng họ, tên đệm và tên trong cùng một đơn vị bầu cử; công tác đảm  bảo ổn định an ninh trật tự...

Các đại biểu của đoàn công tác phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm khác của tỉnh; Thanh Hóa xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2021. Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, ngày sau khi kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Thanh Hóa đã tiến hành việc hiệp thương lần thứ nhất và các bước tiếp theo cho công tác bầu cử.

Đến nay, về cơ bản Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các khâu, các bước cho việc bầu cử; từ công tác nhân sự đến các vấn đề về an ninh trật tự, thông tin tuyên truyền. Đặc biệt, Thanh Hóa đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên đã chủ động kiểm soát được tình hình, sẵn sàng đón chờ ngày hội toàn dân sắp tới. Đồng chí cũng cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm, giám sát và có ý kiến chỉ đạo cho tỉnh về công tác bầu cử được thực hiện tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chúc mừng Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội và kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mang tính chất quyết định để đưa đất nước bước sang một giai đoạn mới. Vì vậy, Thanh Hóa phải cùng với cả nước cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về công tác bầu cử sắp tới.

Đồng chí lưu ý, Thanh Hóa là tỉnh lớn, đông dân, có số lượng lớn đơn vị bầu cử các cấp; nên công tác nhân sự, hiệp thương cần phải làm chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền để công tác bầu cử có hiệu quả. Tỉnh cần tuyên truyền tốt mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đến nhân dân, phải đưa ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Bảo đảm các bước hiệp thương, lập danh sách đề cử, ứng cử, giới thiệu đúng cơ cấu, thành phần; lập tổ bầu cử đúng thời gian đi đôi với tuyển chọn người tham gia có đủ năng lực, sức khỏe và kinh nghiệm tốt...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục nâng cao cảnh giác, bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự trong công tác bầu cử, đi đôi với phòng ngừa tốt dịch bệnh Covid-19; ngành Y tế của tỉnh phải xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trong tình huống xấu có thể diễn ra. Đồng chí giao đoàn công tác tổng hợp các đề xuất kiến nghị của tỉnh cũng như các ý kiến tại hội nghị; báo cáo lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4 năm 2021.(15/04/2021 8:34 SA)

Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, đồng hành cùng sự phát...(12/04/2021 8:19 SA)

Quý I năm 2021, Thanh Hóa thực hiện “mục tiêu kép” đạt nhiều kết quả tích cực(10/04/2021 8:48 CH)

Đồng chí Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ(05/04/2021 6:09 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm công...(04/04/2021 8:47 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì họp cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của...(02/04/2021 3:44 CH)

Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh...(29/03/2021 9:03 CH)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(23/03/2021 4:39 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°